Afrikanyň nagşy egriji selbeli JD-1103F

Gysga düşündiriş:

Softumşak we amatly material: bu afrikaly başlyklar poliester süýümden ýasalýar, degmek we geýmek üçin amatly, elastikligi we der siňdirişi, saçyňyzy gury we ýerinde saklamagy, kelläňizi berkitmezligi üçin hem ulanylyp bilner. birnäçe gezek.


Önümiň jikme-jigi

Hünär ussatlygy

Haryt bellikleri

No.ok. JD-1103F
Harydyň ady Afrikanyň nagşy, selle kellesi
Material 95% poliester 5% spandeks
Reňkler Surat hökmünde 12 reňk bar
Ölçegi Uzynlygy: 24 sm, ini: 10 sm
Gaplamak 1Pcs / Poly-sumka 10pcs / Pack, 240pcs / CTN
MOQ 10 sany / reňk
Tölegiň şerti T / T, Western Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy we ş.m.
Gurşun wagty Adatça 3 iş gününiň içinde
Eltip bermek wagty Adatça täjirçilik ekspress tarapyndan takmynan 4-7 iş güni
Eltip bermek usuly FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS, E-paket, Deňiz bilen, otly bilen

selle başlyk reňkler selbiniň kellesi selle başynyň ululygy2

Aýratynlyk

Softumşak we amatly material: bu afrikaly başlyklar poliester süýümden ýasalýar, degmek üçin amatly we geýmek üçin ýumşak, çeýeligi we der siňdirilişi, saçyňyzy gury we ýerinde saklamagy, kelläňizi berkitmezligi üçin hem ulanylyp bilner. birnäçe gezek

Iň oňat sowgat: Dogry bezeg we dürli saç stilleri üçin amatly;Jemi 6 bölek paket paket, gündelik durmuşda ulanmak we çalyşmak üçin ýeterlik mukdarda, ýa-da maşgalaňyza we dostlaryňyza sowgat hökmünde berip bilersiňiz

Ajaýyp nagyşlar: elastik krizis üzüm sary saçly saçlarymyz, hobo çaplary we Afrika nagyşlary bilen häsiýetlendirilýär, daşky görnüşi owadan we açyk reňkli, dürli eşikleriňiz bilen aňsatlyk bilen gabat gelýär we öz stiliňizi gurmaga kömek edýär, size ýönekeý we owadan geýim berýär. saç düzümiňizi owadanlamak

Geýmek üçin amatly: bu uzyn boho çap kelleleri ýokary hilli poliesterden ýasalan, ýumşak, ýeňil we dem alýan, degmek üçin rahat we geýmek üçin amatly, geýeniňizde kelläňizi agyrlaşdyrmaz ýa-da kelle agyry döretmez.

Gowy çeýeligi: ýoga sport türgenleşigimiziň bükülen düwünli kellesi oňat elastiklik bilen gelýär, aýallaryň köpüsiniň kellesine gabat gelmek üçin aňsatlyk bilen uzaldylyp bilner, saçyňyzy berkitmez, düwünleri baglamagyň zerurlygy bolmaz we kelläňizde durnukly bolup biler, laýyk kelläňizi biynjalyk etmän dürli möwsümler üçin

Giňden ulanylýar: sport bilen meşgullananyňyzda üzüm selbis saçlary kelläňizi we saçyňyzy sowadyp biler, şeýle hem gündelik eşikleriňize laýyk gelýän ajaýyp saç aksessuarlary bolup biler, ýoga, türgenleşik, ylgaw, toý, prom, oturylyşyk, tans, konsert we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Custöriteleşdirilen Gaplamak Çap etmek usuly Saýlamak-material Tikin usullary

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň