• Örülen selle kellesi, JD-1103T

  Örülen selle kellesi, JD-1103T

  1. Geýmek amatly: ýokary hilli ýüpek süýümden we ýalpyldawuk merjenlerden ýasalan bu aýal selbaplar, ýumşak we ýeňil, dem alýar we derä ýakymly, uzak wagtlap rahat geýip bolýar, ýalňyş merjen tekiz we ýalpyldawuk, solmak aňsat däl

 • Örülen selle kellesi örtükli afrikaly çap JD-1103-1T

  Örülen selle kellesi örtükli afrikaly çap JD-1103-1T

  1.Material: Aýallar üçin moda şlýapalary mahmal poliesterden ýa-da ýokary hilli süýtden ýasalan we ýalpyldawuk, geýmek üçin örän amatly, ýeňil, pagta ýaly ýumşak ýüpek süýüm. Seasonhli möwsümlere we ýagdaýlara laýyk, örülen zolak haýran galdyryjy görnüş üçin ygtybarly gapagyň töwereginde.

 • Öňden daňylan kellä geýilýän kellä geýilýän JD-1603T

  Öňden daňylan kellä geýilýän kellä geýilýän JD-1603T

  Geýmek üçin amatly: ýumşak uzaldylan matadan tikilen bu aýal selbaplar, ýumşak we ýeňil, dem alýan we derä ýakymly, uzak wagtlap rahat geýip bolýar. Bulary geýmek we çykarmak aňsat, ajaýyp we owadan , dürli eşikler gündelik eşigiňize laýyk bolup biler.