Custöriteleşdirilen maglumatlar

Custöriteleşdirilen bellik
Gaplamak
Çap etmegiň usuly
Material saýlaň
Tikin usuly
Custöriteleşdirilen bellik

Etiketkanyň görnüşi şulary öz içine alýar: Dokalan bellik, asma bellikler, ideg belligi, pagta belligi, çap edilen bellik, öňünden ýasalan bellik. Biz müşderiniň talaplaryna laýyklykda islendik ululygy we dizaýny düzüp bileris.
Custöriteleşdirilen

Gaplamak

Gaplamagyň stili şulary öz içine alýar: Kagyz guty, karton + poli halta, poli halta çap etmek, asma kartoçka.Dizaýny müşderiniň islegine görä çap edip bileris.
Gaplamak

Çap etmegiň usuly

Logotip çap etmegiň usuly şulary öz içine alýar: Gyzgyn möhür basmak, geçirmek çap etmek, ekranda çap etmek, sanly çap etmek, keşde.Çap etmek usuly, adatça, öndürilýänleriň sany bilen kesgitlenýär. Iki taraplaýyn çap etmek, çap galyndylarynyň öndürilmegini talap edýär.Dizaýn nagşy 10 reňkden geçip bilmez. Eger mukdary az bolsa, harytlary çalt almak üçin sanly çap etmegi saýlap bilersiňiz.Logotip effektine görä çap etmek usulyny saýlaýarys.
Çap etmek usuly

Material saýlaň

Mata stiline şular girýär: Satin, mahmal, 100% pagta, 100% poliester, pagta we spandeks, poliester we spandeks, doka, lazer, suw geçirmeýän.Hijap ýasamak üçin amatly mata ýumşak, uzyn, deri üçin amatly bolmaly. Lightagtylyk agramy, kelläňize laýyk, rahat we rahat bolmaly.
Saýlamak-material

Tikin usuly

Tikin görnüşine şular girýär: Gulp tikişi, zynjyr tikişi, zigzag tikişi, işleýän tikiş, arka tikiş, atlas tikişi, gulpuň üstünden ýapyşmak.Tikin usullaryny moda stiline görä saýlaýarys.
Tikin-tehnika