• TJM-05B1 Mahmal durag kellesini örtýär

  TJM-05B1 Mahmal durag kellesini örtýär

  1.PremiumMata - süýümli, uzalyp gidýän we moda bolan ýokary hilli mahmal matadan ýasalan.Daşarky ýumşaklygyň we içerki tekizligiň utgaşmasy, geýmek üçin amatlydyr

 • TJM-05J Ajaýyp ýüpek atlas durag kellesi örtük

  TJM-05J Ajaýyp ýüpek atlas durag kellesi örtük

  1.Premium materialy: emulýasiýa ýüpekden ýasalan, ýumşak, dem alýan we uzalyp gidýän, derä ýakymly we öçmeýän.

 • TJM-05C Unisex küpek durag, kellesi tolkun gapagy

  TJM-05C Unisex küpek durag, kellesi tolkun gapagy

  1. Iň ýokary ýüpek-Howasiz elita tolkun ýa-da ýaňy başlaýarsyňyz, küpek durag tolkunlaryňyzy indiki derejä çykarar.Örän uzyn galstuklar we elde saýlanan ýüpek material, möjek döwründe ajaýyp gysylmak ýa-da bar bolan tolkun nagyşlaryňyzy çuňlaşdyrmak üçin deňsiz-taýsyz üpjün edýär. Iki eşik içerde we daşarda çydamly ýüpek atlas materialy bilen ýasalýar.Iň ýokary ussatlyk, ýyrtylmaz ýa-da ýyrtylmajak kaşaň duýgy berýär.

 • TJM-05A küpek durag kellesini örtýän bandana gapagy

  TJM-05A küpek durag kellesini örtýän bandana gapagy

  1.Made to Last: küpek erkekler üçin bu duraglar deriňizde ajaýyp duýulýan çydamly we berk ýüpek materialdan ýasalýar.Erkek tolkunlary üçin ýüpek duraglar, uzak wagtlap geýmek üçin daşky dörtburç tikişi görkezýär. Howanyň geçirijiligi gowy, der siňdirýär we gaty däl. Mata mata ýüpek atlas, süýt ýaly ýüpek, ýüpek ýaly dem alýar, gyşda ýyly üçin gowy we tomusda salkyn.