JDT-52 aýallar üçin gül selle kellesi

Gysga düşündiriş:

Üýtgeşik dizaýn: Turbalar aňsat geýinmek üçin niýetlenendir - daňmak ýa-da ýapmak düýbünden ýok.Diňe selle geýip git!Dizaýneriň saçyny ýapmak zerurlygyndan ylham aldy.Her selle, saçyny ýönekeý we owadan ýapmak isleginiň töwereginde düzülendir.Turbanyň iň gowy tarapy, “bolşy ýaly” geýinmeli!Özboluşly dizaýnlarda elde tikilen selleler.Collectionygyndy dürli reňklerde we nagyşlarda san ýa-da dizaýndan durýar.


Önümiň jikme-jigi

Hünär ussatlygy

Haryt bellikleri

No.ok. JDT-52
Harydyň ady Aýallar üçin gül selle kellesi
Material 95% poliester 5% spandeks
Reňkler Surat hökmünde 8 reňk bar
Ölçegi Bir ululyk
Gaplamak 1Pcs / Poly-sumka 10pcs / Pack, 240pcs / CTN
MOQ 10 sany / reňk
Tölegiň şerti T / T, Western Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy we ş.m.
Gurşun wagty Adatça 3 iş gününiň içinde
Eltip bermek wagty Adatça täjirçilik ekspress tarapyndan takmynan 4-7 iş güni
Eltip bermek usuly FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS, E-paket, Deňiz bilen, otly bilen

gül selle kellesi örtük reňkleri

Aýratynlyk

Üýtgeşik dizaýn: Turbalar aňsat geýinmek üçin niýetlenendir - daňmak ýa-da ýapmak düýbünden ýok.Diňe selle geýip git!Dizaýneriň saçyny ýapmak zerurlygyndan ylham aldy.Her selle, saçyny ýönekeý we owadan ýapmak isleginiň töwereginde düzülendir.Turbanyň iň gowy tarapy, “bolşy ýaly” geýinmeli!Özboluşly dizaýnlarda elde tikilen selleler.Collectionygyndy dürli reňklerde we nagyşlarda san ýa-da dizaýndan durýar.

Giňişleýin waka: Öňünden daňylan bu hijap ajaýyp görünýär we örän işleýär.Hijap, gijeki kamera we ş.m. ýaly geýip bilersiňiz ýa-da sizi has özüne çekiji etmek üçin oturylyşykda, öýde, ofisde we ş.m. dürli ýagdaýlarda geýip bilersiňiz .Bu selbäni el bilen tikdim we meniň ýaly doly wagtlaýyn eje bolan tikinçiler topary.Bütin dünýäde aýal-gyzlara kuwwat bermek maksady bilen her bir ajaýyp eseri ýasamak üçin ähli söýgimizi we ussatlygymyzy guýýarys.Moda höwesjeň bolsaňyzam, dini däp-dessurlaryňyza hormat goýmak üçin selle geýiň ýa-da kemodan gutulýarsyňyz, biz siziň üçin geldik. Deňiz kenary, howuz, uky, daşary çykmak ýa-da galmak üçin ajaýyp. Wigs bilen geýip bilersiňiz , örgünler, gorkular, ýalňyş ýitgiler, TWA, Chemo ýa-da Alopecia.

TURBAN KAPYNY geýmäge taýyn.DÖWÜRMEK GEREK, GÖRNÜŞ BOLANOK

gül selbisiniň kellesi 2 gül selbisiniň kellesi

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Custöriteleşdirilen Gaplamak Çap etmek usuly Saýlamak-material Tikin usullary

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň