• JDT-217B Öňünden daňylan kellä geýilýän aýal başlyk

  JDT-217B Öňünden daňylan kellä geýilýän aýal başlyk

  1.Softumşak we amatly: baş şarf ýokary hilli pagta materialyndan ýasalan, ýumşak we ýeňil, kelläňize zyýan bermezden ýa-da kelläňize basyş etmezden ulanmak üçin amatly, bu size ajaýyp tejribe getirer we ynam bilen ulanyp bilersiňiz

 • TJM-463 Pagta kellesini öňünden daňmak

  TJM-463 Pagta kellesini öňünden daňmak

  1.Soft we amatly: baş şarf ýokary hilli pagta materialyndan ýasalan, ýumşak we ýeňil, kelläňize zyýan bermezden ýa-da kelläňize basyş etmezden ulanmak üçin amatly, bu size ajaýyp tejribe getirer we ynam bilen ulanyp bilersiňiz

 • TJM-440, uzyn uzyn selle hijabyň kellesi

  TJM-440, uzyn uzyn selle hijabyň kellesi

  SIZE Uzynlygy we ini 10 ″ bolan jomart 63 ”bilen öndürilen gaty reňkli hijap; bu örtügi dürli görnüşde geýip bolýar we hatda gaty uzyn saçlary, örgünleri we örtükleri örtmek üçin ajaýyp işleýär, Bir ululygy hemme süýşmäge laýyk gelýär bandana ýeňil süýşmek we ýapmak üçin öňünden daňylan, daş-töweregindäki elastik gurluşyk islendik kelläniň ululygyna rahatlyk bilen uzalar.

 • Satin kellesi, daňylan TJM-226 zolagy

  Satin kellesi, daňylan TJM-226 zolagy

  Reňkleriň dürlüligi: Bu kaşaň atlas uky gapaklary, gijeki uky baş örtügi dürli reňklerde we nagyşlarda bolýar, has köp saýlawyňyzy beriň.Afrikanyň başatgyjyna meňzeýär.Halaýan eşikleriňizi öz islegleriňize görä gabat getirip bilersiňiz. Bu sizi gaty moda eder.

 • TJM-475 ýüpek kapot kellesi

  TJM-475 ýüpek kapot kellesi

  Material: softumşak we tekiz ýüpek atlas, dürli süýümleriň arasynda adam derisine iň pes sürtülme gyjyndyrmasy bolup, saçyň ösmeginde rahatlyk we kömek berýär.DÖWRÜN ýüpek 'adamyň ikinji derisi' hökmünde ykrar edilýär we 'süýümleriň şa zenany' hökmünde wasp edilýär.Ol bütin gije ýatýar we ýelek ýaly ýagty.

 • JDT-217C Öňünden daňylan atlas çap kellesi Şarflar kellä geýilýär Aýallaryň baş eşikleri

  JDT-217C Öňünden daňylan atlas çap kellesi Şarflar kellä geýilýär Aýallaryň baş eşikleri

  1.Softumşak we amatly: kelle şarfdan ýasalýarýüpek atlaskelläňize zyýan bermezden ýa-da kelläňize basyş etmezden ulanmak üçin amatly material, ýumşak we ýeňil, bu size ajaýyp tejribe getirer we ynam bilen ulanyp bilersiňiz

 • JDT-217A Pagta öňünden daňylan hijab

  JDT-217A Pagta öňünden daňylan hijab

  1.Softumşak we amatly: baş şarf ýokary hilli pagta materialyndan ýasalan, ýumşak we ýeňil, kelläňize zyýan bermezden ýa-da kelläňize basyş etmezden ulanmak üçin amatly, bu size ajaýyp tejribe getirer we ynam bilen ulanyp bilersiňiz

 • TJM-456 Stretchy band şifon selle kellesi hijap

  TJM-456 Stretchy band şifon selle kellesi hijap

  1.Soft we amatly: Elastik gyrasy güýçli çeýeligi, howanyň geçirijiligi gowy, der siňdirýär we gaty däl tebigy bambuk süýüminden ýasalýar.Sogan matanyň bir bölegi şifon, süýt ýaly ýüpek, ýüpek ýaly dem alýar, gyşda ýyly we tomusda salkyn.

 • JDT-329D Öňden daňylan giň zolakly ýüpek hijabyň kellesi

  JDT-329D Öňden daňylan giň zolakly ýüpek hijabyň kellesi

  1.Soft we amatly: Elastik gyrasy güýçli çeýeligi, howanyň geçirijiligi gowy, der siňdirýär we gaty däl tebigy bambuk süýüminden ýasalýar.Sogan matanyň bir bölegi ýüpek atlas, süýt ýaly ýüpek, ýüpek ýaly dem alýan, gyşda yssy we tomusda salkyn.