• çagalar ýüpek atlas kapotly çaga selbisi K-10

  çagalar ýüpek atlas kapotly çaga selbisi K-10

  Hil materialy: uky gapaklarymyz atlas materialyndan ýasaldy, ýumşak, ýylmanak we rahat duýgur duýgy, dem alýan, köp çagalara laýyk gelmek üçin oňat çeýeligi, ýykylmagy aňsat däl, size rahat we ýokary uky wagtyny hödürläp biler.

 • çagalar atlas kapot uky K-14

  çagalar atlas kapot uky K-14

  Premium ýumşak material: Gradeokary derejeli ýokary ýüpek atlas, gipoallergen, ýeňil we dem alýan we deri dost, saçyňyzy goraň we saç düzümleriňizi goraň.Çyglylygy saklaň, Reňk kölegesi ýa-da solmaz

 • çagalar atlas selbeli kapot K-16B

  çagalar atlas selbeli kapot K-16B

  Çaga gyzlary Satin Bonnet, daşarky gatlakda we asmanda 100% Premium atlasdan ýasalýar.Azo boýagsyz tebigy materialy kabul ediň.Örän ýumşak, ýeňil, ýylmanak we amatly.Çaganyň saçyny we derisini goraýar, çagalara rahat uky berýär.bu tersine gijeki şlýapalar howpsuz we ygtybarly, ýumşak we geýmek üçin amatly, derini ýyly we derini goramaz, sowuk sowatmaz, çagalaryňyzyň saçynyň sagdyn ösmegini dowam etdirer we uzak wagtlap hyzmat eder ýaly atlas we poliesterden ýasalýar.

 • Çagalar giň zolakly atlas kapot K-21

  Çagalar giň zolakly atlas kapot K-21

  Uky gapagy, ýüpek duýgusy (ýüpek material däl) ýaly poliesterden ýasalýar, tekiz we ýumşak, deri üçin amatly..Eňil, götermek üçin amatly. Moumşak, ýeňil we dem alýan we deri dost, çagalaryňyzyň saç we saç stillerini goraň.Çyglylygy saklaň, Reňk kölegesi ýa-da solmaz.Beýleki arzan atlas kapotlaryndan tapawutlylykda bu çagalar atlas kapoty hakykatdanam ýumşak we amatly.

 • JDKB-21A çagalar üçin giň zolakly atlas selban kapot

  JDKB-21A çagalar üçin giň zolakly atlas selban kapot

  Premium hili bolan ýüpek Bonnet: Atlas kapotlarymyz premium atlasdan ýasalyp, owadan reňkler we nagyşlar üçin elýeterlidir;atlas kapotlarymyzda reňk solmak meselesi ýok;Sebäbi 100% premium atlasyň daşky gatlagy we asty reňk düzmek tehniki prosesi bilen bejerilýär;Atlas ýüpek kapotymyz bilen, ýatanyňyzda ýassyk ýassygynyň hapalanmagyna alada etmersiňiz;

 • JDKB-21B daňylan çagalar atlas selban kapot

  JDKB-21B daňylan çagalar atlas selban kapot

  PREMIUM SYITYASY: Gradeokary derejeli hil ýüpek atlas, ýumşak, ýeňil we dem alýan we deri dost, çagalaryňyzyň saçlaryny we saçlaryny goraň.Çyglylygy saklaň, Reňk kölegesi ýa-da solmaz.Beýleki arzan atlas kapotlaryndan tapawutlylykda bu çagalar atlas kapoty hakykatdanam ýumşak we amatly.

 • Çagalar atlas kapotyny sazlap bolýan JDKB-16F

  Çagalar atlas kapotyny sazlap bolýan JDKB-16F

  Çyzgy ýapylmagy

  Geýmek üçin amatly: bu sazlanylýan uky gapaklary atlas we poliester materialdan ýasalýar, ygtybarly we ygtybarly, ýumşak we geýmek üçin amatly, derini dersiz goramaga peýdaly, salkyn, ýöne sowuk däl, çagalaryňyzyň saçlarynyň ösmegini gowy saklar, uzak wagtlap size hyzmat etmek üçin ygtybarly

 • JD-1101-1KB daňylan çagalar gülli atlas kapoty

  JD-1101-1KB daňylan çagalar gülli atlas kapoty

  Material: küpek atlas we ýumşak uzyn zolak.Leftover matasy atlas saç gyrkymlaryna öwrülýär
  Çagalaryň ululygy: 28 sm tekiz diametri.2-8 ýaş aralygy, Çagaňyzyň saçlary uzyn bolsa, uzyn saçly ýa-da has uly kelleli bolsa, indiki ululygyny sargyt ediň.