• JD-2001T Satin selban kapotly uzyn zolakly uky gapagy

  JD-2001T Satin selban kapotly uzyn zolakly uky gapagy

  BIR SIZE: bu selbiniň baş aýlawy 21 - 23 dýuým / 53 - 58 sm Bir ululyk iň laýyk gelýär.Kepkanyň diametri 11,8 dýuým / 30 sm, zolagyň ini 2,36 dýuým / 6 sm .Bu ýokary elastik bolup, köp adam üçin amatly bolup biler.

 • JDT-217B Öňünden daňylan kellä geýilýän aýal başlyk

  JDT-217B Öňünden daňylan kellä geýilýän aýal başlyk

  1.Softumşak we amatly: baş şarf ýokary hilli pagta materialyndan ýasalan, ýumşak we ýeňil, kelläňize zyýan bermezden ýa-da kelläňize basyş etmezden ulanmak üçin amatly, bu size ajaýyp tejribe getirer we ynam bilen ulanyp bilersiňiz

 • JDB-46 Täze atlas saçly kapot gijeki uky gapagy

  JDB-46 Täze atlas saçly kapot gijeki uky gapagy

  1.ONE SIZE FIT IOS KÖP: bu selbiniň baş aýlawy 21 - 23 dýuým / 53 - 58 sm Bir ululyk iň laýyk gelýär.Kepkanyň diametri 11,8 dýuým / 30 sm, zolagyň ini 2,36 dýuým / 6 sm .Bu ýokary elastik bolup, köp adam üçin amatly bolup biler.

 • JD-1008T Iň ýokary düwünli selle kellesi

  JD-1008T Iň ýokary düwünli selle kellesi

  Salma şlýapa poliesterden ýasalýar;Lighteňil we dem alýan, solmaýan we top oýnamak, rahat we geýmek aňsat;Kelläniň aýlawy takmynan.20.5 dýuým, ýokary elastik, bir ululyk aýal-gyzlaryň köpüsine laýyk gelýär, kelläňizi berk duýmaz, geýmäge amatly bolmaz, şeýle hem uky şlýapa ýaly bolup biler.

 • TJM-211 Bohemian çap edilen sarym başy örtük

  TJM-211 Bohemian çap edilen sarym başy örtük

  1.Amatly material: aýallar üçin bu selleler ýokary hilli we reňkli pagta matadan tikilýär;Lighteňil we dem alýan, solmaýan we top ýok, ýumşak we geýmek aňsat;Ölçegi (takmynan): kelläniň aýlawy 21 - 23 dýuým / 53 - 58 sm;Thekelläni örtmekýokary elastik, bir ululyk aýallaryň köpüsine laýyk gelýär, kelläňizi berk, geýmek üçin rahat duýmaz

 • TJM-463 Pagta kellesini öňünden daňmak

  TJM-463 Pagta kellesini öňünden daňmak

  1.Soft we amatly: baş şarf ýokary hilli pagta materialyndan ýasalan, ýumşak we ýeňil, kelläňize zyýan bermezden ýa-da kelläňize basyş etmezden ulanmak üçin amatly, bu size ajaýyp tejribe getirer we ynam bilen ulanyp bilersiňiz

 • TJM-473 Silüpek öwrümli selle uky gapagy

  TJM-473 Silüpek öwrümli selle uky gapagy

  1. Highokary derejeli ýüpek kapot materialy: leepatýan gapagymyz 95% pagta we 5% spandeksden, goşa gatlak imitasiýa ýüpek mata kabul ediň, içerde we daşarda emeli ýüpek materialdan ýasalýar, degmek üçin ýumşak we geýmek üçin amatly, ajaýyp Saç düzümiňizi goramak.

 • JDT-433D Bowknot küpek selle uky uky şlýapa

  JDT-433D Bowknot küpek selle uky uky şlýapa

  Saçyňyzy sagdyn, gidratly we ýalpyldawuk saklaň: ýüpek atlas kapot, çyglylygy saklamak we döwülmeginiň ýa-da bölünmeginiň öňüni almak bilen, ýüpleriňizi doňmakdan goramaga kömek eder.Arassa tut ýüpekden 2 gatlak dizaýn ýeňil, ýumşak we dem alýar.Hairhli saç stili üçin amatly.Bu tomus sowuklamaga kömek etmek üçin has ýeňil we dem alýan!Inçe sapak tebigy süýüm we ýeňil dokalma iň ýokary dem alyş ukybyny üpjün edýär.Leepatýan wagtyňyz salkyn boluň!

 • Örülen selle kellesi, JD-1103T

  Örülen selle kellesi, JD-1103T

  1. Geýmek amatly: ýokary hilli ýüpek süýümden we ýalpyldawuk merjenlerden ýasalan bu aýal selbaplar, ýumşak we ýeňil, dem alýar we derä ýakymly, uzak wagtlap rahat geýip bolýar, ýalňyş merjen tekiz we ýalpyldawuk, solmak aňsat däl

 • TJM-467 Afrika nagyşly gül atlasdan ýasalan selbin başlyk

  TJM-467 Afrika nagyşly gül atlasdan ýasalan selbin başlyk

  1. Premium matadan, atlas astyndan, gaty ýumşak, aşa uzyn we ýeňil.Şeýle hem, dem almak üçin ýumşak we ýumşak, olary ähli möwsümler üçin ajaýyp görnüşe öwürýär. Öňünden baglanan, geýmek we çykarmak aňsat.Eneler güni, doglan günleri we ähli aýratyn wakalar üçin ajaýyp sowgat edýärler.Dürli reňklerde bar.

 • çagalar ýüpek atlas kapotly çaga selbisi K-10

  çagalar ýüpek atlas kapotly çaga selbisi K-10

  Hil materialy: uky gapaklarymyz atlas materialyndan ýasaldy, ýumşak, ýylmanak we rahat duýgur duýgy, dem alýan, köp çagalara laýyk gelmek üçin oňat çeýeligi, ýykylmagy aňsat däl, size rahat we ýokary uky wagtyny hödürläp biler.

 • EVA hatar suwa düşülýän şlýapa TJM-453

  EVA hatar suwa düşülýän şlýapa TJM-453

  Gaýtadan ulanylýan material - Poliester we EVA matasyndan ýasalan bu ajaýyp “AmazerBath” duş kepkasy, ekologiýa taýdan arassa, derä arassa we ýokary dem alýar.Geýmek gaty amatly.

123456Indiki>>> Sahypa 1/6