TJM-211 Bohemian çap edilen sarym başy örtük

Gysga düşündiriş:

1.Amatly material: aýallar üçin bu selleler ýokary hilli we reňkli pagta matadan tikilýär;Lighteňil we dem alýan, solmaýan we top ýok, ýumşak we geýmek aňsat;Ölçegi (takmynan): kelläniň aýlawy 21 - 23 dýuým / 53 - 58 sm;Thekelläni örtmekýokary elastik, bir ululyk aýallaryň köpüsine laýyk gelýär, kelläňizi berk, geýmek üçin rahat duýmaz


Önümiň jikme-jigi

Hünär ussatlygy

Haryt bellikleri

No.ok. TJM-211
Harydyň ady Bohemian çap edilen sarym başy örtük
Material Pagta we Spandex
Reňkler Surat hökmünde 14 reňk bar
Ölçegi Bir ululyk Hemmesine laýyk
Gaplamak 1Pcs / Poly-sumka 10pcs / Pack, 240pcs / CTN
MOQ 10 sany / reňk
Tölegiň şerti T / T, Western Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy we ş.m.
Gurşun wagty Adatça 3 iş gününiň içinde
Eltip bermek wagty Adatça täjirçilik ekspress tarapyndan takmynan 4-7 iş güni
Eltip bermek usuly FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS, E-paket, Deňiz bilen, otly bilen
0 拼 色

Aýratynlyk

1.Amatly material: aýallar üçin bu selleler ýokary hilli we reňkli pagta matadan tikilýär;Lighteňil we dem alýan, solmaýan we top ýok, ýumşak we geýmek aňsat;Ölçegi (takmynan): kelläniň aýlawy 21 - 23 dýuým / 53 - 58 sm;Thekelläni örtmekýokary elastik, bir ululyk aýallaryň köpüsine laýyk gelýär, kelläňizi berk, geýmek üçin rahat duýmaz

2.Moda we ýönekeý baglanan düwün dizaýny: moda düwünleriniň dizaýny stilden çykmaz;Owadan selle şlýapalary öňünden daňylan, owadan düwün baglamagy öwrenmek üçin wagt ýitirmegiň zerurlygy ýok we daşary çykmazdan ozal olary geýip bilersiňiz.

3.Köp maksatly:It saç stiliňizi, uky şlýapaňyzy we ş.m. saklamak üçin moda esbaplary bolup biler;Jadyly dizaýn, dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler, söwda edeniňizde, ýoga, işläniňizde, ýüzüňizi arassalanyňyzda, düzeniňizde, tersine V şekilli selbiňiz saçyňyzy ýüzüňizden daşlaşdyryp biler..Budürli eşikler gabat gelýär we köp halatlarda gözüňizi özüne çeker

4.Ideal sowgat: GowyRo Christmasdestwo, Şükür güni, Eneler güni, doglan gün we beýleki möhüm günler üçin sowgat, bu ýakymly selbiler bilen maşgalalara we dostlara aladaňyzy we söýgiňizi bildiriň!

5.Satin ýüpek bonnet üçin ýuwmak boýunça görkezmeler: 1)Pes şertlerde / ýumşak aýlawda salkyn suwda el ýuwmak ýa-da maşyn ýuwmak;2)Satini sowuk suw we ýumşak sabyn bilen ýuwup bolýar;Ony tekizlemeli ýa-da guratmak üçin asmaly;3).Şonuň üçin, duş gapagyny alanyňyzdan soň, ony geýmezden ozal sowuk suw bilen ýuwuň we ýuwulýarlsolmaýar.

2 0 详情 1 0 详情 2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Custöriteleşdirilen Gaplamak Çap etmek usuly Saýlamak-material Tikin usullary

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň