TJM-467 Afrika nagyşly gül atlasdan ýasalan selbin başlyk

Gysga düşündiriş:

1. Premium matadan, atlas astyndan, gaty ýumşak, aşa uzyn we ýeňil.Şeýle hem, dem almak üçin ýumşak we ýumşak, olary ähli möwsümler üçin ajaýyp görnüşe öwürýär. Öňünden baglanan, geýmek we çykarmak aňsat.Eneler güni, doglan günleri we ähli aýratyn wakalar üçin ajaýyp sowgat edýärler.Dürli reňklerde bar.


Önümiň jikme-jigi

Hünär ussatlygy

Haryt bellikleri

No.ok. TJM-467
Harydyň ady Afrikada çap edilen gül düwünli kapot selle kellesi örtülen atlas
Material 100% p Poliester / atlas liner
Reňkler Surat hökmünde 15 reňk
Ölçegi Bir ululyk Hemmesine laýyk
Gaplamak 1Pcs / Poly-sumka 10pcs / Pack, 240pcs / CTN
MOQ 10 sany / reňk
Tölegiň şerti T / T, Western Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy we ş.m.
Gurşun wagty Adatça 3 iş gününiň içinde
Eltip bermek wagty Adatça täjirçilik ekspress tarapyndan takmynan 4-7 iş güni
Eltip bermek usuly FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS, E-paket, Deňiz bilen, otly bilen

TJM-467 (4)

TJM-467 (3)

Aýratynlyk

1. Premium matadan, atlas astyndan, gaty ýumşak, aşa uzyn we ýeňil.Şeýle hem, dem almak üçin ýumşak we ýumşak, olary ähli möwsümler üçin ajaýyp görnüşe öwürýär. Öňünden baglanan, geýmek we çykarmak aňsat.Eneler güni, doglan günleri we ähli aýratyn wakalar üçin ajaýyp sowgat edýärler.Dürli reňklerde bar.
2.Bu öňünden baglanan gül düwünli kapot gapaklary, şerap gyzyl, gök we başgalar ýaly dürli açyk reňklerde, ýapraklar, güller, geometrik şekiller we beýleki ýakymly nagyşlar bilen çap edilen, owadan we özüne çekiji, ýabany we bogem tagamyndan doly, size ekzotik jadylary goşmak
3.Gül düwünleri bilen şekillendirilen, olary öň, arka ýa-da gapdalda geýip bilersiňiz, saçyňyzy arassa we sypaýy saklamaga, şeýle hem ajaýyp görnüş döretmäge kömek edip biler
4. Gündelik geýinmek, söwda etmek, tanyşmak, geýim geýmek, surata düşmek, açyk sport çäreleri we beýleki ýagdaýlar üçin amatly, saçyňyzy arassa we gurak saklap, ýuwunanyňyzda ýa-da suwa düşeniňizde geýip bilersiňiz.
5. allhli ýaşdaky ajaýyp elde öndürilen atlas selbisleri, öňküsi ýaly tressleriňizi goramak bilen ajaýyp selle tendensiýasyna gadam basýar. Awtoulag oturgyçlarynda ýa-da gezelençlerde oturanyňyzda çagalaryňyzyň näzik saçlaryny goramak üçin ajaýyp.Satin saçyňyzy goraýar we çyglylygy saklamaga kömek edýär.Syýahat edeniňizde, işleriňizden ýa-da şäherden çykanyňyzda egrilen saçlar üçin ajaýyp.Saç dökülmeginden ejir çekýänler üçin hem ajaýyp.Olary edil biziň ýaly söýjekdigiňizi bilýäris!

Custöriteleşdirilen maglumatlar

1. customöriteleşdirilen nagyş minimal: 10PCS.
2. Nusga almagyň bahasy: $ 80 töweregi.00-100.00 gyssagly eltip bermek, öz islegiňize bagly.
3. Nusga almagyň wagty: 5-7 gün.
4. Gurşun wagty: tassyklanandan 10-15 gün soň.

Hususy önüm prosesi

1. Sargyt üçin isleýän görnüşleriňizi saýlaň.
2. Şahsylaşdyrma goşuň, bilmeli: Pattern + Size + Reňk + Positionerleşýän suraty dizaýn ediň.
3. Önümçilikden ozal taýýar nusgany görkezeris.
4. Mysal üçin razy bolsaňyz, sargyt töläň.
5. Mysal üçin esas öndürip başlaň.

Sargyt prosesi nähili?

Aýratynlyklary tassyklaň> bahany tassyklaň -> subutnama -> nusgany tassyklaň> şertnama baglaşyň, goýum tölemeli we köpçülikleýin önümçiligi tertipläň -> önümçiligi tamamlaň> gözden geçiriň (surat ýa-da hakyky önüm)> balans tölegi -> gowşuryş -> satuwdan soňky hyzmat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Custöriteleşdirilen Gaplamak Çap etmek usuly Saýlamak-material Tikin usullary

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň