TJM-473 Silüpek öwrümli selle uky gapagy

Gysga düşündiriş:

1. Highokary derejeli ýüpek kapot materialy: leepatýan gapagymyz 95% pagta we 5% spandeksden, goşa gatlak imitasiýa ýüpek mata kabul ediň, içerde we daşarda emeli ýüpek materialdan ýasalýar, degmek üçin ýumşak we geýmek üçin amatly, ajaýyp Saç düzümiňizi goramak.


Önümiň jikme-jigi

Hünär ussatlygy

Haryt bellikleri

No.ok. TJM-473
Harydyň ady Silüpek öwrümli kapot selle uky uky
Material Silüpek atlas
Reňkler Surat hökmünde 12 reňk bar
Ölçegi Bir ululyk
Gaplamak 1Pcs / Poly-sumka 10pcs / Pack, 240pcs / CTN
MOQ 10 sany / reňk
Tölegiň şerti T / T, Western Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy we ş.m.
Gurşun wagty Adatça 3 iş gününiň içinde
Eltip bermek wagty Adatça täjirçilik ekspress tarapyndan takmynan 4-7 iş güni
Eltip bermek usuly FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS, E-paket, Deňiz bilen, otly bilen
reňk

Aýratynlyk

1. Highokary derejeli ýüpek kapot materialy: leepatýan gapagymyz 95% pagta we 5% spandeksden, goşa gatlak imitasiýa ýüpek mata kabul ediň, içerde we daşarda emeli ýüpek materialdan ýasalýar, degmek üçin ýumşak we geýmek üçin amatly, ajaýyp Saç düzümiňizi goramak.

2. imitasiýa ýüpek ýasamak prosesi: imitasiýa ýüpek, hakyky ýüpege meňzeş görnüşi, ýalpyldawuklygy we eli ýaly poliester süýümli filamentiň aýratyn prosesi we ýörite bezegi.Emeli ýüpek, süýümi has inçe we ýumşak etmek, hakyky ýüpegiň täsirine ýetmek üçin aý süýüminiň filamentiniň aşgazany azaltmak bejergisidir.

3. Köp funksiýaly ýüpek kapot: Şlýapa geýeniňizde saçyňyzy gury saklaň, ýogsam az mukdarda solup biler, bu ýüpek kapot diňe ýatmak üçin amatly däl, ýüzüňizi ýuwanyňyzda, ýuwunanyňyzda we derini bejermekde, ýüpek Bonnet, şeýle hem rak we kemo hassasy üçin baş örtük bolup biler, sebäbi ýüpek kapot saçyňyzy erbet ýitirmekden gorar.

4. küpek kapotynyň aýratynlyklary: küpek uky gapagymyzyň kellesinde şik şekili bar, arkaňyz kelläňizi oňat we amatly saklamak üçin çydamly elastik bilen enjamlaşdyrylandyr.El bilen ýasalan senet.Oturylyşygy kellesinde saklaýar we saçyň çekilmeginden goraýar.Gaty berk däl we kellesinde yz ýok.
5. Saýlamak üçin köp reňk: küpek kapotymyz köp reňkde, gara / şampan / çakyr gyzyl / gök / deňiz / gyrmyzy reňkde bolýar. Skinhli deri reňklerine laýyk, köp adamyň tagamyny kanagatlandyryň

1 4 0 详情 1 0 详情 2

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Custöriteleşdirilen Gaplamak Çap etmek usuly Saýlamak-material Tikin usullary

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň