• JD-1008T Iň ýokary düwünli selle kellesi

  JD-1008T Iň ýokary düwünli selle kellesi

  Salma şlýapa poliesterden ýasalýar;Lighteňil we dem alýan, solmaýan we top oýnamak, rahat we geýmek aňsat;Kelläniň aýlawy takmynan.20.5 dýuým, ýokary elastik, bir ululyk aýal-gyzlaryň köpüsine laýyk gelýär, kelläňizi berk duýmaz, geýmäge amatly bolmaz, şeýle hem uky şlýapa ýaly bolup biler.

 • TJM-211 Bohemian çap edilen sarym başy örtük

  TJM-211 Bohemian çap edilen sarym başy örtük

  1.Amatly material: aýallar üçin bu selleler ýokary hilli we reňkli pagta matadan tikilýär;Lighteňil we dem alýan, solmaýan we top ýok, ýumşak we geýmek aňsat;Ölçegi (takmynan): kelläniň aýlawy 21 - 23 dýuým / 53 - 58 sm;Thekelläni örtmekýokary elastik, bir ululyk aýallaryň köpüsine laýyk gelýär, kelläňizi berk, geýmek üçin rahat duýmaz

 • TJM-473 Silüpek öwrümli selle uky gapagy

  TJM-473 Silüpek öwrümli selle uky gapagy

  1. Highokary derejeli ýüpek kapot materialy: leepatýan gapagymyz 95% pagta we 5% spandeksden, goşa gatlak imitasiýa ýüpek mata kabul ediň, içerde we daşarda emeli ýüpek materialdan ýasalýar, degmek üçin ýumşak we geýmek üçin amatly, ajaýyp Saç düzümiňizi goramak.

 • JDT-433D Bowknot küpek selle uky uky şlýapa

  JDT-433D Bowknot küpek selle uky uky şlýapa

  Saçyňyzy sagdyn, gidratly we ýalpyldawuk saklaň: ýüpek atlas kapot, çyglylygy saklamak we döwülmeginiň ýa-da bölünmeginiň öňüni almak bilen, ýüpleriňizi doňmakdan goramaga kömek eder.Arassa tut ýüpekden 2 gatlak dizaýn ýeňil, ýumşak we dem alýar.Hairhli saç stili üçin amatly.Bu tomus sowuklamaga kömek etmek üçin has ýeňil we dem alýan!Inçe sapak tebigy süýüm we ýeňil dokalma iň ýokary dem alyş ukybyny üpjün edýär.Leepatýan wagtyňyz salkyn boluň!

 • Örülen selle kellesi, JD-1103T

  Örülen selle kellesi, JD-1103T

  1. Geýmek amatly: ýokary hilli ýüpek süýümden we ýalpyldawuk merjenlerden ýasalan bu aýal selbaplar, ýumşak we ýeňil, dem alýar we derä ýakymly, uzak wagtlap rahat geýip bolýar, ýalňyş merjen tekiz we ýalpyldawuk, solmak aňsat däl

 • TJM-467 Afrika nagyşly gül atlasdan ýasalan selbin başlyk

  TJM-467 Afrika nagyşly gül atlasdan ýasalan selbin başlyk

  1. Premium matadan, atlas astyndan, gaty ýumşak, aşa uzyn we ýeňil.Şeýle hem, dem almak üçin ýumşak we ýumşak, olary ähli möwsümler üçin ajaýyp görnüşe öwürýär. Öňünden baglanan, geýmek we çykarmak aňsat.Eneler güni, doglan günleri we ähli aýratyn wakalar üçin ajaýyp sowgat edýärler.Dürli reňklerde bar.

 • JDT-52 Aýallar üçin gül selle kellesi

  JDT-52 Aýallar üçin gül selle kellesi

  Aýal-gyzlar üçin palto ýokary elastik arka bilen pagtadan ýasalýar. Bir ululygy aýal-gyzlaryň köpüsine laýyk gelýär we kelläňiz agyrmaz, sebäbi kellä geýilýän ýumşak, ýeňil we dem alýan, çempionat şlýapa Beýsbol şapkasy Erkekler üçin ak şlýapa Çagalar üçin möhür şlýapasy, beýsbol şapkalary

 • TJM-30B broşka maýatnikli çeňňek

  TJM-30B broşka maýatnikli çeňňek

  Premium matadan, gaty ýumşak, aşa uzyn we ýeňil.Şeýle hem, dem almak üçin ýumşak we ýumşak, olary ähli möwsümler üçin ajaýyp görnüşe öwürýär. Öňünden baglanan, geýmek we çykarmak aňsat.Eneler güni, doglan günleri we ähli aýratyn wakalar üçin ajaýyp sowgat edýärler.Dürli reňklerde bar.

 • Örülen selle kellesi örtükli afrikaly çap JD-1103-1T

  Örülen selle kellesi örtükli afrikaly çap JD-1103-1T

  1.Material: Aýallar üçin moda şlýapalary mahmal poliesterden ýa-da ýokary hilli süýtden ýasalan we ýalpyldawuk, geýmek üçin örän amatly, ýeňil, pagta ýaly ýumşak ýüpek süýüm. Seasonhli möwsümlere we ýagdaýlara laýyk, örülen zolak haýran galdyryjy görnüş üçin ygtybarly gapagyň töwereginde.

 • Sequin gül çüýrük selle kellesi TJM-24X

  Sequin gül çüýrük selle kellesi TJM-24X

  Materiallar - Aýal-gyzlar üçin moda şlýapalary üçin elastik selbiler poliesterden ýasalýar, pagta ýaly ýumşak, yssy günlerde duýgur kelläni sowadýar we sowuk günlerde ýyly bolýar.Geýmek gaty amatly.Allhli pasyllar we ýagdaýlar üçin amatly

 • Satin çyzylan düwünli selle kellesi, TJM-433A

  Satin çyzylan düwünli selle kellesi, TJM-433A

  Material: Aýallaryň iki gatly selbisi ýeňil, dem alýan we geýmek üçin amatly atlas lineri bilen pagtadan ýasalýar.Iki gatly we beýik uzynlyk bilen ýasalan uky kapoty, bu gijeki uky şlýapasyny saklaýar we uklap ýatyrka süýşmeýär.Seasonhli pasyllara we ýagdaýlara laýyk gelýän saç örtügi

 • Bohem atlasy, TJM-410 selbiniň kellesini örtdi

  Bohem atlasy, TJM-410 selbiniň kellesini örtdi

  Material: springaz, tomus, güýz we gyş üçin ýörite matalardan ýasalan asma 100% atlas, daşky gatlagy pagta we spandeksdir.Iki gatly dizaýn sizi ýyly we ýüki agyrlaşdyrýar.Yearylyň dowamynda ulanmak üçin amatly mata.Lighteňil we ýumşak, der siňdiriň, deriňize ýuwaşlyk bilen ideg ediň;

123Indiki>>> Sahypa 1/3