JDT-433D Bowknot küpek selle uky uky şlýapa

Gysga düşündiriş:

Saçyňyzy sagdyn, gidratly we ýalpyldawuk saklaň: ýüpek atlas kapot, çyglylygy saklamak we döwülmeginiň ýa-da bölünmeginiň öňüni almak bilen, ýüpleriňizi doňmakdan goramaga kömek eder.Arassa tut ýüpekden 2 gatlak dizaýn ýeňil, ýumşak we dem alýar.Hairhli saç stili üçin amatly.Bu tomus sowuklamaga kömek etmek üçin has ýeňil we dem alýan!Inçe sapak tebigy süýüm we ýeňil dokalma iň ýokary dem alyş ukybyny üpjün edýär.Leepatýan wagtyňyz salkyn boluň!


Önümiň jikme-jigi

Hünär ussatlygy

Haryt bellikleri

No.ok. JDT-433D
Harydyň ady Knüpek düwünli küpek selle uky gapagy şlýapa düzýär
Material Silüpek atlas
Reňkler Surat hökmünde 6 reňk
Ölçegi Bir ululyk iň laýyk gelýär
Gaplamak 1Pcs / Poly-sumka 10pcs / Pack, 240pcs / CTN
MOQ 10 sany / reňk
Tölegiň şerti T / T, Western Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy we ş.m.
Gurşun wagty Adatça 3 iş gününiň içinde
Eltip bermek wagty Adatça täjirçilik ekspress tarapyndan takmynan 4-7 iş güni
Eltip bermek usuly FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS, E-paket, Deňiz bilen, otly bilen

Aýratynlyk

1. Saçyňyzy sagdyn, gidratly we ýalpyldawuk saklaň: ýüpek atlas kapot, çyglylygy saklamak we döwülmeginiň ýa-da bölünmeginiň öňüni almak bilen, ýüpleriňizi doňmakdan goramaga kömek eder.Arassa tut ýüpekden 2 gatlak dizaýn ýeňil, ýumşak we dem alýar.Hairhli saç stili üçin amatly.Bu tomus sowuklamaga kömek etmek üçin has ýeňil we dem alýan!Inçe sapak tebigy süýüm we ýeňil dokalma iň ýokary dem alyş ukybyny üpjün edýär.Leepatýan wagtyňyz salkyn boluň!

2. Hoşlaşyk erbet saç günleri: tebigy saç düzümiňiziň ömrüni uzaldyň we irden saçly bulaşyklyga çenli oýanmaň.Küpek saç gapagyňyz bilen kelläňizi örtmek, gijeki saç hadysalarynyň öňüni alar, tertipsiz saç günlerini sizden uzaklaşdyrar.

3. küpek saç örtügiňizi kelläňize sazlaň: elastik dizaýnynyň kömegi bilen bu saç kapotlary her kelläniň ululygy üçin amatlydyr we maňlaýyňyzda yz galdyrmazdan ýa-da ýatanyňyzda süýşmezden has galyň we egrilen saçlara laýyk bolup biler.

3. küpek kelläňizi islän wagtyňyz geýiň: uklamak, nahar bişirmek, arassalamak, öýde işlemek ýa-da saçyňyzy ýuwmak we ýüzüňizden daşlaşdyrmak üçin ýüpek gijeki gapagymyzy ulanyň.

5. Söýgüliňize moda we amaly sowgat bilen çemeleşiň: açyk ýaşyl reňkde bar, uklamak üçin bu ýüpek kellä geýmek, doglan günüňizde, söýgüliler güni ýa-da Ro Christmasdestwo güni iň gowy görýän aýal doganyňyzy ýa-da gyz dostuňyzy zaýalamak üçin ajaýyp sowgat berýär.
hgf (1)

hgf (2)

hgf (3)

hgf (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Custöriteleşdirilen Gaplamak Çap etmek usuly Saýlamak-material Tikin usullary

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň