• TJM-30B broşka maýatnikli sarym

    TJM-30B broşka maýatnikli sarym

    Premium matadan, gaty ýumşak, aşa uzyn we ýeňil.Şeýle hem, el degirmek üçin ýumşak we ýumşak, olary ähli möwsümler üçin ajaýyp görnüşe öwürýär. Öňünden baglanan, geýmek we çykarmak aňsat.Eneler güni, doglan günleri we ähli aýratyn wakalar üçin ajaýyp sowgat edýärler.Dürli reňklerde bar.

  • Sequin gül çüýrük selbanyň kellesi TJM-24X

    Sequin gül çüýrük selbanyň kellesi TJM-24X

    Materiallar - Aýal-gyzlar üçin moda şlýapalary üçin elastik selbiler poliesterden ýasalýar, pagta ýaly ýumşak, duýgur kelläni yssy günlerde sowuk we sowuk günlerde ýyly edýär.Geýmek gaty amatly.Allhli pasyllar we ýagdaýlar üçin amatly