• JD-1008T Iň ýokary düwünli selle kellesi

  JD-1008T Iň ýokary düwünli selle kellesi

  Salma şlýapa poliesterden ýasalýar;Lighteňil we dem alýan, solmaýan we top oýnamak, rahat we geýmek aňsat;Kelläniň aýlawy takmynan.20.5 dýuým, ýokary elastik, bir ululyk aýal-gyzlaryň köpüsine laýyk gelýär, kelläňizi berk duýmaz, geýmäge amatly bolmaz, şeýle hem uky şlýapa ýaly bolup biler.

 • TJM-467 Afrika nagyşly gül atlasdan ýasalan selbin başlyk

  TJM-467 Afrika nagyşly gül atlasdan ýasalan selbin başlyk

  1. Premium matadan, atlas astyndan, gaty ýumşak, aşa uzyn we ýeňil.Şeýle hem, dem almak üçin ýumşak we ýumşak, olary ähli möwsümler üçin ajaýyp görnüşe öwürýär. Öňünden baglanan, geýmek we çykarmak aňsat.Eneler güni, doglan günleri we ähli aýratyn wakalar üçin ajaýyp sowgat edýärler.Dürli reňklerde bar.

 • Gül selbeli JDT-12A

  Gül selbeli JDT-12A

  Material: Aýallaryň selbisi 95% poliester / 5% spandeksden ýasalýar.Olar dem alýan, ýumşak, rahat, ýeňil, deri üçin amatly, elastik we geýmek aňsat.Kelläňizi gorap biler.Saç örtügi ähli pasyllara we ýagdaýlara laýyk gelýär.

 • TJM-241B gül bezegi bilen ýapgy

  TJM-241B gül bezegi bilen ýapgy

  Bir ululygy iň köp gabat gelýär: bu üzüm kellä geýilýän gapaklaryň baş aýlawy takmynan 22-23 dýuým / 56-58 sm, köp adamyň kellesine laýyk gelýän çeýe ululyk, gaty dar ýa-da gaty gowşak däl, oňa çenli uzalyp bolýar. kelläňizi gowy ýerleşdiriň

 • Örülen düwünli selle kellesi JD-1006T

  Örülen düwünli selle kellesi JD-1006T

  Material: bu kellä geýilýän şarflar ýumşak we rahat, ýüpek tekiz we ýeňil agram, gyş we tomus eşikleri üçin hem ukyda geýip biler;Afrika düwünleriniň kellesi örtülen, öňünden ulanmaga taýyn we özüňiz bilen örtmegiň zerurlygy ýok

 • Monjuk gül selle kellesi TJM-322A

  Monjuk gül selle kellesi TJM-322A

  MATERIAL big Uly gülli ýalpyldawuk selle poliesterden ýasalýar. Ighteňil we dem alýan, solmaz we top ýok, rahat we geýmek aňsat.Premium mata sizi has özüne çekiji we owadan edýär. Yearylyň dowamynda elýeterli.

 • JDT-52 aýallar üçin gül selle kellesi

  JDT-52 aýallar üçin gül selle kellesi

  Üýtgeşik dizaýn: Turbalar aňsat geýinmek üçin niýetlenendir - daňmak ýa-da ýapmak düýbünden ýok.Diňe selle geýip git!Dizaýneriň saçyny ýapmak zerurlygyndan ylham aldy.Her selle, saçyny ýönekeý we owadan ýapmak isleginiň töwereginde düzülendir.Turbanyň iň gowy tarapy, “bolşy ýaly” geýinmeli!Özboluşly dizaýnlarda elde tikilen selleler.Collectionygyndy dürli reňklerde we nagyşlarda san ýa-da dizaýndan durýar.