JD-2001T Satin selban kapotly uzyn zolakly uky gapagy

Gysga düşündiriş:

BIR SIZE: bu selbiniň baş aýlawy 21 - 23 dýuým / 53 - 58 sm Bir ululyk iň laýyk gelýär.Kepkanyň diametri 11,8 dýuým / 30 sm, zolagyň ini 2,36 dýuým / 6 sm .Bu ýokary elastik bolup, köp adam üçin amatly bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Hünär ussatlygy

Haryt bellikleri

No.ok. JD-2001T
Harydyň ady Çyzykly atlas selban kapot
Material Satin / 100% Polyester Spandex topary
Reňkler Surat hökmünde 9 reňk bar
Ölçegi Bir ululyk Hemmesine laýyk
Gaplamak 1Pcs / Poly-sumka 10pcs / Pack, 240pcs / CTN
MOQ 10 sany / reňk
Tölegiň şerti T / T, Western Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy we ş.m.
Gurşun wagty Adatça 3 iş gününiň içinde
Eltip bermek wagty Adatça täjirçilik ekspress tarapyndan takmynan 4-7 iş güni
Eltip bermek usuly FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS, E-paket, Deňiz bilen, otly bilen
0 拼 色 2

Aýratynlyk

1.ONE SIZE: bu selbiniň baş aýlawy 21 - 23 dýuým / 53 - 58 sm Bir ululyk iň laýyk gelýär.Kepkanyň diametri 11,8 dýuým / 30 sm, zolagyň ini 2,36 dýuým / 6 sm .Bu ýokary elastik bolup, köp adam üçin amatly bolup biler.

2.ELASTIK Giň zolaklar: Satin Bonnetiň aşagynda giň elastik zolak bar, kelläňizi has amatly eder ýaly oýlanyşykly dizaýn we dürli kelläniň ululygyna laýyk uzaldylyp bilner, ýöne kelläňizi berk duýmaz.Pijamalaryňyza görä geýmegi halaýan zadyňyzy saýlap boljak 3 reňk

3. Gowy ýatmak: Uzyn saçlar ýassykda ýaýylýar, leepatýan gapaklar boýnuň derisiniň saç bilen gaharlanmagynyň öňüni alyp biler, size çuňňur uky we gowy arzuw berýär

4. DÜŞÜNJI OSITGILERI: Uky gapagy bilen ýatmak gaty amatly we saçyňyzy saklamaz.Saçlaryň ýassykda goýulmagy hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.Tebigy saçlar, uzyn saçlar, egrilen saçlar, örgünler, göni saçlar, ponytail we ş.m. ýaly ähli saçlar üçin amatly.

5. GOWY ULANYLMAK: Sleepatmak üçin atlas saç kapoty saçyňyzy örtüp biler we oýananyňyzda saçyňyz düwün bolmaz, şeýle hem düşegiňizi saç ýagyndan ýa-da suwdan saklap biler, ýüzüňizi ýuwanyňyzda, suwa düşeniňizde ulanyp bilersiňiz iýmek, it gezmek

6.ELEGANT SOWGATLAR: küpek kapot ýumşak, ýylmanak, ýeňil, dem alýan we deri üçin amatly.Sleepatmak üçin atlas saç kapoty Doglan gün, Ro Christmasdestwo güni, Eneler güni, Söýgüliler güni, Şükür güni üçin ajaýyp sowgatdyr

0 详情 1 0 详情 2

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Custöriteleşdirilen Gaplamak Çap etmek usuly Saýlamak-material Tikin usullary

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň